БРИК & БЛОК

БРИК & БЛОК

Өвсний блок ба хоорондын зай

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

Налуу тоосго

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

Чулууг бэхлэх

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

Тоосгоны тоосго

111
222
333
444

Блоклох

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8